Algemene voorwaarden

Alle benodigde materialen om het tegelwerk aan te brengen, leveren we zelf in verband met de GARANTIE. Wij werken met het waterdichte plan van Eurocol.

Op bestelde tegels dient 40% vooruit betaald te worden. Bij aflevering, plaatsing of verwerking dient het resterende gedeelte te worden voldaan.

Nuance- kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuursteenproducten. Het tegelwerkbedrijf kan hier niet over aangesproken worden.

De te betegelen ruimte dient op het afgesproken tijdstip zodanig ontruimd te zijn, zodat  de tegelzetter ongehinderd zijn werk kan verrichten. De wanden en vloeren dienen vlak, waterpas en droog te zijn.
Zo niet, is de consument gehouden de hierdoor ontstane kosten aan het tegelwerkbedrijf te vergoeden.

Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs, dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten en berekend.